Средняя общеобразовательная школа № 30

города Курска Курской области


Если Вам необходима версия для слабовидящих, то поменяйте тему:

Тема

изменения расписания уроков на 23 октября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                    
2 изменение расписания уроков на 23 октября                    
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Клименко Л. А.
рус.яз., лит-ра
    нет 11б                            
6 Авилова М. А.
ин.яз.
  2б каб6 5г каб16 8в каб23                            
7 Киктева Е.В.
ин.яз.
    3а каб11 2г каб10 11б каб9а 5в каб33                        
8 Корнева А. Ю.
ин.яз.
3в каб8         9б каб30 8г каб30 7г каб30                    
9 Макашина М. А.
ин.яз.
    4а каб13а   9в каб17                          
10 Ельникова С. Н.
математика
  нет                              
11 Пимахова И. В.
история
    11б 8а замещ.                            
12 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
5в замещ. 5б замещ.                                
13                                      
14                                      
15                                      
16                                      
17                                      
18                                      
19                                      
20 Занимаются:
9б класс:1, 2 урок-34 каб
3 урок-26 каб
4, 5 урок-24 каб
6 урок-18 каб
приходят:

к 10.30-8в классы                   

изменения расписания уроков на 21 октября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                    
2 изменение расписания уроков на 21 октября                    
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Клименко Л. А.
рус.яз., лит-ра
        11б                        
6 Сатурова Н. И.
рус.яз, лит-ра
                               
7 Седых Л. В.
рус.яз, лит-ра
нет                          
8 Авилова М. А.
ин.яз.
2б каб5 4в каб14                                
9 Киктева Е.В.
ин.яз.
    3б каб1   6б каб23 6г каб30                        
10 Корнева А. Ю.
ин.яз.
11к каб29   нет 7г каб24 9б каб22                          
11 Макашина М. А.
ин.яз.
      нет                          
12 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
  9а каб9а 9в каб2 2а каб13 9б каб18 6а каб19                        
13 Бизюкова Т. В.
математика
                               
14 Лисицына Е. Г.
математика
      нет                          
15 Шаталова Л. П.
математика
нет                                
16 Михалёв И. Ю.
география
                               
17 Мосина Е. А.
история
  нет 10а замещ.     8в замещ.                    
18 Пимахова И. В.
история
    11б     10б замещ. 8г замещ.                      
19 Аксенова Е. И.
физ-ра
                               
20 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
          нет                      
21 Самощенкова Е. Н.
физ-ра
      нет                        
22 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
5а замещ.
замещ.
                               
23 Лобан Ю. Б.
музыка
                               
24 Савенкова Т. Ю.
изо
нет                            
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32
Занимаются:
9б класс:1урок-22 каб
2, 3 урок-32 каб
4 урок-33 каб
5 урок-22 каб
6 урок-20 каб.
приходят:
к 9.30 -5в классы
к 10.30-6в классы                   

изменения расписания на 19 октября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                    
2 изменение расписания уроков на 16 октября                    
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
10а     10а                        
6 Клименко Л. А.
рус.яз., лит-ра
                               
7 Авилова М. А.
ин.яз.
  8г каб36   6б весь 7а каб10 8в каб32 нет                      
8 Киктева Е.В.
ин.яз.
  4б каб13 4г каб8   нет нет                      
9 Корнева А. Ю.
ин.яз.
3а каб29                                  
10 Макашина М. А.
ин.яз.
  8б каб18     5в каб12 нет                        
11 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
2в каб20     9в каб27 9а каб17 9б каб19                        
12 Резникова О. В.
ин.яз.
9б каб15   4а каб26                              
13 Бизюкова Т. В.
математика
      9в допол                        
14 Стародубцева Е. А.
математика
10а 11б                                
15 Федорова М. Н.
математика
                               
16 Демченко Е. Е.
информатика
        10а 10б                        
17 Раевская О. Д.
химия
        нет                        
18 Лежнева Л. В.
биология
11б                                
19 Михалёв И. Ю.
география
                               
20 Мосина Е. А.
история
  8б замещ. 10а замещ   8в замещ.                      
21 Пимахова И. В.
история
  8а замещ.     10б замещ.                          
22 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
                               
23 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
        нет                        
24 Головкова О. И.
технология
        нет                      
25 Дорошев Е. П.
технология
        нет                      
26 Суровцева Е. А.
ОДНКНР
      нет                          
27 Лобан Ю. Б.
музыка
                               
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35 Занимаются:
9б класс:2урок-19 каб
3 урок-9а каб
4 урок-9а каб
5 урок-36 каб.
приходят:
к 9.30-5в классы                   

изменения расписания уроков на 14 октября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                    
2 изменение расписания уроков на 14 октября                    
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
                               
6 Клименко Л. А.
рус.яз., лит-ра
  11б нет 11б                        
7 Корнева О. С.
рус.яз, лит-ра
        нет                        
8 Сатурова н. И.
рус.яз, лит-ра
    11ак 11ак                        
9 Седых Л. В.
рус.яз, лит-ра
нет                              
10 Авилова М. А.
ин.яз.
2б каб5   нет 7г весь                          
11 Киктева Е.В.
ин.яз.
    5б каб2 6б весь 6г каб18                        
12 Корнева А. Ю.
ин.яз.
11к   нет 9б каб23                          
13 Макашина М. А.
ин.яз.
    6а каб19 9в каб24 нет нет                        
14 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
2а каб14 9а каб9а 6а каб19 нет                        
15 Резникова О. В.
ин.яз.
  нет                            
16 Ельникова С. Н.
математика
  11ак                            
17 Стародубцева Е. А.
математика
    10а   8б замещ.                        
18 Федерова М. Н.
математика
                               
19 Шаталова Л. П.
математика
нет                            
20 Раевская О.Д.
химия
  10а нет                        
21 Лежнева Л. В.
биология
    11ак                        
22 Михалёв И. Ю.
география
                       
23 Мосина Е. А.
история
    8в замещ.   10а замещ.                          
24 Пимахова И. В.
история
8г замещ. 11б   нет 10б замещ                      
25 Савенкова Т. Ю.
изо
  нет                      
26 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
                               
27 Колчева Н. А.
физ-ра
10б   10б                        
28 Самощенкова Е. Н.
физ-ра
                         
29 Головкова О. И.
технология
                           
30 Дорошев Е. П.
технология
                           
31 Мазаева В. В.
технология
  нет   11б                            
32 Суровцева Е. А.
ОДНКНР
                               
33                                      
34                                      
35                                      
36                                      
37                                      
38                                      
39                                      
40 Занимаются:
9б класс в кабинете 34

Приходят:к 9.30-9б класс
к 10.30-6в, 7б, 7в классы


                   

изменение расписания уроков на 16 сентября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R
1                    
2 изменение расписания уроков на 16 сентября                    
3                                    
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                    
5 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
    11б 11б                      
6 Салапанова Л. С.
рус.яз, лит-ра
                             
7 Сатурова Н. И.
рус.яз, лит-ра
                           
8 Седых Л. В.
рус.яз, лит-ра
      нет                        
9 Авилова М. А.
ин.яз.
2б каб9а 4в каб3 нет 7г каб24 6б каб23                      
10 Киктева Е.В.
ин.яз.
    3б каб9     6г каб26                      
11 Корнева А. Ю.
ин.яз.
    9б каб29     8г каб30                      
12 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
  9а каб9а   2а каб13а 9в акт. Зал 6а акт.зал                      
13 Резникова О.В.
ин.яз.
    нет                          
14 Бизюкова Т. В.
математика
                                 
15 Стародубцева Е. А.
математика
      11б                        
16 Шаталова Л. П.
математика
нет                              
17 Раевская О. Д.
химия
    10а 11а                      
18 Лежнева Л. В.
биология
          11ак                    
19 Мосина Е. А..
история
    10а замещ нет                      
20 Пимахова И. В.
история
  нет 11б   10б замещ                    
21 Аксёнова Е. И.
физ-ра
          11к нет                    
22 Головкова О. И.
технология
                             
23 Дорошев Е. П.
технология
                             
24 Савенкова Т. Ю.
изо
                       
25 Лобан Ю. Б.
музыка
        нет нет                    
26                                    
27                                    
28                                    
29                                    
30                                    
31                                    
32                                    
33 11а класс приходят к 9.30
7б класс приходят к 10.30
9б класс:1 урок-34
2 урок-каб 26
3 урок-каб 26
4 урок-каб 22
5 урок-каб 22
6 урок-каб 20
                   

изменения расписания уроков на 7 сентября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 изменение расписания уроков на 7 сентября                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
  10а                            
6 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
      11б нет                      
7 Салапанова Л.С.
рус.яз.
                               
8 Авилова М. А.
ин.яз.
2в каб8 8г каб19       8в каб18 6б каб18                      
9 Киктева Е.В.
ин.яз.
3а каб7 4б каб16 4г каб9а нет 11б   6б каб9а                      
10 Макашина М. А.
ин.яз.
  4а каб36 8б каб33 9в каб23   5в каб32                        
11 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
          9б каб20 6а каб21                      
12 Резникова О.В.
ин.яз.
                               
13 Ельникова С. Н.
математика
      11ак 10б                          
14 Федорова М. Н.
Математика
                               
15 Демченко Е. Е.
информатика
      10б 11б                          
16 Чувакова С. В.
физика
11б     11ак нет                      
17 Раевская О.Д.
химия
                               
18 Мосина Е. А.
история, общество
нет                                
19 Аксёнова Е. И.
физ-ра
                               
20 Самощенкова Е. Н.физ-ра     нет                        
21 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
                               
22 Савенкова Т. Ю.
изо
                           
23 Лобан Ю.Б.
музыка
                             
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
31 к 10.30 приходят:8а,8б,10а
9б класс:1 урок-каб2
2 урок-каб2
3 урок-каб26
4 урок-каб27
5 урок-каб24
6 урок-каб19
                   

изменения расписания уроков на 4 сентября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
                               
6 Салапанова Л.С.
рус.яз.
                               
7 Сатурова Н.И.
рус.яз, лит-ра
                               
8 Авилова М. А.
ин.яз.
      2б каб12                            
9 Киктева Е.В.
ин.яз.
11а каб29 2г каб17     11б каб9а 5в каб23                        
10 Корнева А. Ю.
ин.яз.
3в каб30   3а каб13     9б каб30 8г каб30 7г каб30                    
11 Макашина М. А.
ин.яз.
        9в каб36                          
12 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
    5г каб21                              
13 Резникова О.В.
ин.яз.
  8в каб27 4а каб10                              
14 Лисицына Е. Г.
математика
        5в замещ                          
15 Бизюкова Т. В.
Математика
    нет                            
16 Чувакова С. В.
физика
  11ак                              
17 Раевская О.Д.
химия
11к       нет                    
18 Лежнева Л. В.
биология
10а   нет нет                      
19 Мосина Е. А.
история, общество
11б         нет                      
20 Аксёнова Е. И.
физ-ра
  11к                            
21 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
                               
22 Колчева Н. А.
физ-ра
    11а                            
23 Суровцева Е. А.
ОДНКНР
                               
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29 9б:
1 урок-34 каб
2 урок-34 каб
3 урок-26 каб
4 урок-24 каб
5 урок-24 каб
6 урок-16 каб

                   
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35                                      

изменения расписания уроков на 18 марта


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 Изменение расписания уроков на 18 марта                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                      
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
нет                                
6 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
нет нет нет                          
7 Салапанова Л. С.
рус.яз., лит-ра
11б                                
8 Сатурова Н. И.
рус.яз., лит-ра
      нет                        
9 Седых Л. В.
рус.яз.
    11а 11а                        
10 Авилова М. А.
ин.яз.
    6г весвь     нет                        
11 Корнева А. Ю.
ин.яз.
2в весь 10к 9б каб26   7г каб32 9б каб24 нет                      
12 Резникова О. В.
ин.яз.
    6б весь 3а весь 4б весь                          
13 Рулева М. В.
ин.яз.
9в каб1   нет                      
14 Киктева Е. В.
ин.яз.
5б каб32 4в каб32   10б каб32   5г каб32                        
15 Лисицына Е. Г.
математика
5гзамещ.                          
16 Стародубцева Е. А.
математика
  11а 9а замещ.                          
17 Демченко Е. Е.
информатика
10к 10а                                
18 Чувакова С. В.
физика
11б ВПР                          
19 Раевская О. Д.
химия
10а 7гзамещ.                              
20 Михалёв И. Ю.
география
нет                              
21 Кораблинов П. Л.
история
    11а     нет                        
22 Мосина Е. А.
история, общество
нет       нет                      
23 Сотникова Е. Н.
история,общество
                                 
24 Бизюкова Т. В.
математика
8в каб2                                  
25 Головкова О. И.
технология
нет                                
26 Дорошев Е. П.
технология
нет                                
27 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
        нет                      
28 Колчева Н. А.
физ-ра
нет 11б                                
29 Самощенкова Е. Н.
физ-ра
                               
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35 ко 2 уроку 7г, 9а классы,
к 3 уроку 6б, 11а классы                     
36                                      
37                                      
38                                      
39                                      
40                                      
41                                      

Изменения в расписании на 28 ноября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 Изменение расписания уроков на 28 ноября                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                      
5 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
7а каб29 10б каб29 7а каб29 7в каб29 7в каб29 денисова                        
6 Корнева О. С.
рус.яз., лит-ра
                               
7 Сатурова Н. И.
рус.яз, лит-ра
                               
8 Авилова М. А.
ин.яз.
  5б каб31 9а каб31     нет                      
9 Макашина М. А.
ин.яз
    5а каб32 6б, 9а каб32 нет   нет                      
10 Резникова О. В.
ин.яз.
    5а каб24 6б каб24 нет                          
11 Рулёва М. В.
ин.яз.
  3б весь                                
12 Киктева Е. В.
ин.яз.
    нет                            
13 Лисицына Е. Г.
математика
  5в каб17 7в каб17 6в каб17                            
14 Стародубцева Е. А.
математика
нет                                
15 Шаталова Л. П.
математика
6б каб27   8б каб27 5а каб27 нет                          
16 Федорова М. Н.
математика
  7а каб22   9в каб22                            
17 Чувакова С. В.
физика
  10б 11б                        
18 Раевская О. Д.
химия
11б     11а                        
19 Лежнева Л. В.
биология
  нет                        
20 Мосина Е. А.
история, общество
                               
21 Сотникова Е. Н.
история, общество
нет                            
22 Самощенкова Е. Н.
физ-ра
    нет                      
23 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
                         
24 Колчева Н. А.
физ-ра
11а       10а                          
25 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
10а     11б нет                        
26 БизюковаТ. В.
математика
8а каб2   8в каб19                              
27                                      
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32 ко 2 уроку 7в, 9б классы,
к 3 уроку 6в, 9в классы

                     
33                                      
34                                      
35                                      
36                                      
37                                      
38                                      

изменения расписания уроков на 11 октября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 Изменение расписания уроков на 10 октября                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                      
5 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
      10б каб24                            
6 Корнева О. С.
рус.яз, лит-ра
                               
7 Салапанова Л. С.
рус.яз, лит-ра
    5в каб29 нет                            
8 Авилова М. А.
ин.яз.
9а каб33 9в каб22 6г каб2 7в каб27 7а каб28 5б каб26                        
9 Резникова О. В.
ин.яз.
  5г каб3                                
10 Киктева Е. В.
ин.яз.
  5г каб9                                
11 Ельникова С. Н.
математика
  6а каб18                                
12 Лисицына Е. Г.
математика
  5в каб36 6в каб20                              
13 Демченко Е. Е.
информатика
    7а,
7б мальчики
                             
14 Чувакова с. В.
физика
        11б                        
15 Лежнева Л. В.
биология
      11а   нет                        
16 Михалёв И. Ю.
география
                               
17 Кораблинов П. Л.
история, общество
      нет                        
18 Сотникова Е. Н.
история, общество
  7в каб2                                
19 Аксёнова Е. И.
физ-ра
    11б   нет                        
20 Лобан Ю. Б.
музыка
                               
21 Бизюкова Т. В.
математика
    8в каб18 8а каб18                            
22                                      
23                                      
24                                      
25                                      
26                                      
27 к 3 уроку девочки 7а класса                      
28                                      
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      

Страницы