Средняя общеобразовательная школа № 30

города Курска Курской области


Если Вам необходима версия для слабовидящих, то поменяйте тему:

Тема

Платформа для онлайн занятий

ФИО Платформа для онлайн занятий
Авилова М.А. zoom
Аксенова Е.И. zoom
Берлова Л.Н.
Бобырев Н.И.
Гнездилов Е.Н. zoom
Гуляева Е.В. zoom
Головкова О.И. zoom
Григорьева И.А.
Демченко Е.Е. zoom
Дорышев Е.П. zoom
Ельникова С.Н. zoom
Звонарев А.М.
Жиляева И.А.
Изварина И.Н.
Киряева С.Н.
Клейменова О.Е.
Клименко Л.А. zoom
Колчева Н.А. zoom
Коновалова Г.Н.
Корнева О.С. zoom
Киктева Е.В. zoom
Кучеренко Ю.А.
Лежнева Л.В. Zoom,вк
Леонидова Т.М.
Лисицына Е.Г. zoom
Лукьянчикова Л.С.
Лунева И.А.
Макашина М.А. zoom
Мазаева В.В. zoom
Михалев И.Ю. Zoom,вк
Мосина Е.А. zoom
Мортикова О.А.
Попрядухина Е.В. zoom
ПосаженниковаТ.В.
Раевская О.Д Zoom
Рудь И.В.
Резникова О.В. zoom
Мамедярова Е.М. Zoom,вк
Савенкова Т.Ю. Zoom,вк
Салапанова Л.С. zoom
Самощенкова Е.Н. zoom
Сатурова Н.И. zoom
Седых Л.В. zoom
Скобелева О.В.
Сотникова Е.Н. Zoom,вк
Стародубцева Е.А Zoom,вк
Суровцева Е.А. zoom
Корнева А.Ю. Zoom,вк
Федорова М.Н. Zoom,вк
Чувакова С.В. zoom
Шаталова Л.П. zoom
Шеина Ж.Н.
Пимахова И.В. zoom
Ломейко Я.И.