Средняя общеобразовательная школа № 30

города Курска Курской области


Если Вам необходима версия для слабовидящих, то поменяйте тему:

Тема

изменения расписания уроков на 4 сентября


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок 8 урок                    
5 Клименко Л. А.
рус.яз, лит-ра
                               
6 Салапанова Л.С.
рус.яз.
                               
7 Сатурова Н.И.
рус.яз, лит-ра
                               
8 Авилова М. А.
ин.яз.
      2б каб12                            
9 Киктева Е.В.
ин.яз.
11а каб29 2г каб17     11б каб9а 5в каб23                        
10 Корнева А. Ю.
ин.яз.
3в каб30   3а каб13     9б каб30 8г каб30 7г каб30                    
11 Макашина М. А.
ин.яз.
        9в каб36                          
12 Мамедярова Е. М.
ин.яз.
    5г каб21                              
13 Резникова О.В.
ин.яз.
  8в каб27 4а каб10                              
14 Лисицына Е. Г.
математика
        5в замещ                          
15 Бизюкова Т. В.
Математика
    нет                            
16 Чувакова С. В.
физика
  11ак                              
17 Раевская О.Д.
химия
11к       нет                    
18 Лежнева Л. В.
биология
10а   нет нет                      
19 Мосина Е. А.
история, общество
11б         нет                      
20 Аксёнова Е. И.
физ-ра
  11к                            
21 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
                               
22 Колчева Н. А.
физ-ра
    11а                            
23 Суровцева Е. А.
ОДНКНР
                               
24                                      
25                                      
26                                      
27                                      
28                                      
29 9б:
1 урок-34 каб
2 урок-34 каб
3 урок-26 каб
4 урок-24 каб
5 урок-24 каб
6 урок-16 каб

                   
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34                                      
35                                      
сентября 03, 2020