Средняя общеобразовательная школа № 30

города Курска Курской области


Если Вам необходима версия для слабовидящих, то поменяйте тему:

Тема

изменение расписания уроков на 17 мая


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 Изменение расписания уроков на 17 мая                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                      
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
6г каб16                                  
6 Салапанова Л. С.
Рус.яз, лит-ра
нет нет   9б каб 36 8в каб16 7в каб16                        
7 Сатурова Н. И.
рус.яз, лит-ра
  7а каб16 9а каб16 9в каб16 нет нет                        
8 Седых Л. В.
рус.яз, лит-ра
                             
9 Макашина М. А.
ин.яз
      нет                          
10 Резникова О. В.
ин.яз.
                               
11 Рулёва М. В.
ин.яз.
                               
12 Тимкова т. М.
ин.яз.
нет     10а каб24                          
13 Бизюкова Т. В.
математика
11 ак каб36                                
14 Лисицына Е. Г.
математика
      7б каб2 6в каб23                          
15 Стародубцева Е. А.
математика
      10а                          
16 Шаталова Л. П.
математика
                           
17 Демченко Е. Е.
информатика
                               
18 Лежнева Л. В.
биология
      нет                        
19 Чувакова С. В.
физика
                               
20 Раевская О. Д.
химия
                               
21 Михалёв И. Ю
.география
                             
22 Сотникова Е. Н.
история, общество
                               
23 Кораблинов П. Л.
история
    11 ак нет                          
24 Суровцева Е. А.
общество
    10б каб2 11 ак каб1                            
25 Колчева Н. А.
физ-ра
10а     нет                          
26 Савенкова Т. Ю.
искусство
      нет                          
27 Дорошев Е. П.
технология
                       
28 Головкова О. И.
технология
                       
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34
                                   
35                                      
36                                      
37                                      
38                                      
39                                      
40                                      
мая 16, 2019