Средняя общеобразовательная школа № 30

города Курска Курской области


Если Вам необходима версия для слабовидящих, то поменяйте тему:

Тема

изменение расписания уроков на 14 марта


  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
1                      
2 Изменение расписания уроков на 14 марта                      
3                                      
4 Ф.И.О преподавателя (предмет) 1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок                      
5 Гуляева Е. В.
рус.яз, лит-ра
                               
6 Клименко Л. А.
рус.яз., лит-ра
  6а каб1     6в каб16 9г каб16                        
7 Корнева О. С.
рус.яз, лит-ра
  10б                            
8 Сатурова Н. И.
рус.яз, ли-ра
7а каб27         нет                        
9 Седых Л. В.
рус.яз, лит-ра
                               
10 Аилова М. А.
ин.яз.
                               
11 Резникова О. В.
ин.яз.
    6в каб20                              
12 Рулёва М. В.
ин.яз.
  2б каб14                            
13 Тертова А. Ю.
ин.яз.
                               
14 Ельникова С. Н.
математика
                               
15 Лисицына Е. Г.
математика
нет   7б каб24 6в каб1                            
16 Стародубцева Е. А.
математика
    10а                          
17 Демченко Е. Е.
информатика
                               
18 Чувакова С. В.
физика
                               
19 Лежнева Л. В.
биология
        нет                      
20 Сотникова Е. Н.
история,общество
                           
21 Халина М. Ю.
истрия, общество
9г каб31 7а каб31 9в каб31   9б каб31 9б каб31 7в каб31                      
22 Гнездилов Е. Н.
физ-ра
      нет                        
23 Попрядухина Е. В.
ОБЖ
        нет                        
24 Самощенкова Е. Н.
физ-ра
                               
25 Дорошев Е. П.
технология
    нет                            
26 Головкова О. И.
технология
    10а                            
27 Савенкова Т. Ю.
искусство
    5а каб1                              
28 Лобан Ю. Б.
музыка
    нет                        
29                                      
30                                      
31                                      
32                                      
33                                      
34 ко 2 уроку 10б
                     
35                      
36                      
37                      
38                      
39                      
марта 13, 2019